WALDEMAR JASIEWICZ
architekt IARP


rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy*

Dowiedz się więcej

Waldemar Jasiewicz

Waldemar Jasiewicz, architekt, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy

Rzeczoznawca budowlany, autor kilkuset opinii i ekspertyz z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, awarii budowlanych oraz praw autorskich w praktyce projektowej.

Wykonywane opinie charakteryzują się profesjonalną oceną analityczną, przy zachowaniu prostoty językowej. W przypadku ekspertyz technicznych, do współpracy zapraszani są wybitni specjaliści z innych specjalności technicznych w budownictwie, dając zleceniodawcom kompletny materiał analityczny wraz z konstruktywnymi wnioskami.

Wieloletnie doświadczenie rzeczoznawcze przy współpracy z firmami ubezpieczeniowymi, pozwoliło na pełne wykorzystanie tej wiedzy w praktyce Biegłego Sądowego*.

Wszystkie opinie i ekspertyzy wykonywane są sprawnie i terminowo.

Zobacz szczegóły

Osiągnięcia


Rzeczoznawca Budowlany

Od 2004 r. posiada tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie bez ograniczeń

Biegły Sądowy*

Od 2016 r. wpisany na listę Biegłych Sądowych w zakresie architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, awarii budowlanych, praw autorskich w praktyce projektowej

Autor

Autor dokumentu standardowego Izby Architektów RP: umowa klient-architekt; Autor książki A…Symetria Umowy

Czynny członek IARP

2002-2006 - Wiceprzewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP;
2006-2014 - Sekretarz Krajowej Rady IARP; 2014-obecnie - Sędzia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

Publikacje


Autor dokumentu standardowego Izby Architektów RP - Umowa Klient – Architekt (licencja wyłączna z terminem do końca 2015 r. udzielona w 2005 r. Izbie Architektów RP);

Obecnie, autor udostępnia tę umowę na zasadzie licencji otwartej, dającej możliwość korzystania z tego dokumentu każdej osobie prywatnej lub prawnej. Użytkownik może korzystać z całości lub z fragmentów bez ograniczeń.

Dokument do pobrania jest oryginalną kopią licencyjną dla Izby Architektów RP oraz dostępny jest również na stronach warsztatarchitekta.pl.

Pobierz wzór umowy Klient-Architekt

Autor książki o relacjach umownych pomiędzy architektem i klientem – „A…Symetria Umowy”, szczegółowe informacje.

Działalność zawodowa


Architekt, absolwent Instytutu Architektury Politechniki Białostockiej w 1982 r..

Praktykę zawodową rozpoczął w 1982 r. w białostockim „Inwestprojekcie”. Od 1987 r. do 2004 r. działalność zawodową kontynuował w pracowni architektonicznej „WMW Zakład Architektury”, której był współzałożycielem.

Od 2004 r. posiada tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie bez ograniczeń.

Od 2016 r. wpisany na listę Biegłych Sądowych w zakresie architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, awarii budowlanych, praw autorskich w praktyce projektowej.

Od 2019 r. dzieli się swoją wiedzą ze studentami, jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Od 2001 r. jest ściśle związany z Izbą Architektów RP:

 • Przewodniczący Krajowej Komisji ds Samorządu Zawodowego
 • Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • w latach 2002-2006 - Wiceprzewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego;
 • w latach 2006-2014 (dwie pełne kadencje) - Sekretarz Krajowej Rady;
 • W latach 2014-2018, swoim doświadczeniem zawodowym dzieli się na powrót w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym;
 • Kadencja 2018-2022 - Przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP;
 • członek Krajowej Komisji ds Standardów Wykonywania Zawodu Architekta przy Krajowej Radzie Izby Architektów w latach 2002-2006;
 • autor dokumentu standardowego Izby Architektów RP - Umowa Klient – Architekt (w 2005 r. udzielona Izbie Architektów RP licencja wyłączna z terminem do końca 2015 r.);
 • Współautor „Regulaminu Honorariów Architekta” - Izby Architektów RP;
 • Współautor z PZU SA kompleksowego systemu ubezpieczeń architektów;
 • Autor założeń i koordynator kompleksowego systemu informatycznego Izby Architektów RP;

Pozostała aktywność zawodowa:

 • członek Krajowej Komisji ds. Prawa Autorskiego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w latach 2003-2005;
 • współautor "Tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów architektonicznych SARP";
 • członek zespołu doradczego Ministra Budownictwa ds. reformy Prawa budowlanego w latach 2006-2007;
 • Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Białymstoku - organu doradczego Prezydenta Miasta w latach 2010-2019 r.;
 • członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Warszawie, organu doradczego Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2013-2015;
 • ekspert PZU SA w zakresie oceny ryzyka i likwidacji szkód w budownictwie w odniesieniu do projektów architektonicznych i architektury obiektu (od 2007 r.).
 • Członek zespołu doradczego Ministra Rozwoju ds Reformy planowania przestrzennego (2020)

Kontakt


Waldemar Jasiewicz, architekt

+48 797 752 488

* ustanowienie biegłym sądowym upoważnia do używania tytułu biegłego sądowego wyłącznie przy wydawaniu opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych